Hoe een beter purchase to pay proces jouw winst kan doen stijgen!

Aan de groei van online verkopen in Nederland lijkt geen eind te komen. Waar de corona crisis veel offline ondernemers enorm hard heeft getroffen, floreren de online businesses. De online verkopen stegen het afgelopen kwartaal wederom enorm hard, omdat men de deur niet uit kon en aan het huis gebonden zat. Deze online aankopen zijn voor uw onderneming waarschijnlijk heel goed geweest voor de omzet van een ondernemer, maar bij omzet komen ook andere dingen kijken! Denk hierbij aan een goedlopend purchase to pay proces. Als je purchase to pay proces goed ingericht is, zul je als ondernemer veel minder werk hebben aan het afwikkelen en uitvoeren van je orders.

Purchase to pay

Purchase to pay is een term die steeds vaker wordt gebruikt. Het is een term die gebruikt wordt om het volledige proces van aankoop tot betaling uit te drukken. Binnen dit proces vallen vele stappen die bij een inefficiënte indeling enorm veel personeelskosten met zich meebrengen. Het komt vaak voor dat aan een individuele order meerdere mensen werken. Doordat er zoveel mensen aan één order werken, is de kans op inefficiëntie, tijdverlies en onnodig werk relatief groot. De personeelskosten die het purchase to pay proces met zich mee brengen kunnen dus aardig oplopen. Het is daarom raadzaam om dit proces zo goed mogelijk in te richten en waar mogelijk, te automatiseren.

Purchase to pay proces automatiseren

Door het purchase to pay proces te automatiseren vermijd je als onderneming enorm veel kosten. Een investering in een bedrijf dat je helpt bij de automatiseren hiervan zal in eerste instantie relatief hoog zijn. Deze investering heb je er echter in no time uit. Er zijn verschillende ondernemingen die je kunnen helpen bij het automatiseren van dit proces. Nadat het proces op poten is gezet en de automatisering (deels) is doorgevoerd kun je heel gemakkelijk zien welke posten binnen dit proces het meeste geld kosten middels een spend analyse. Op die manier kun je zelfs naast de initiële geldbesparing, later ook nog flink geld besparen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *