Als je klanten niet betalen

Als je een bedrijf hebt, kun je te maken krijgen met wanbetalers. Dat zijn opdrachtgevers of klanten die de factuur voor geleverde producten of diensten niet op tijd of zelfs helemaal niet betalen. Wat kun je dan het beste doen? Er zijn verschillende mogelijkheden die hierna worden besproken. Voor al deze stappen kun je ook Rechtnet incassobureau in Den Bosch inschakelen.

Een duidelijke factuur

Het is erg belangrijk om een duidelijke factuur op te stellen. Denk eraan om altijd de volledige bedrijfsnaam te vermelden. Ook je nummer van de Kamer van Koophandel en het btw-nummer mogen niet ontbreken. Uiteraard vermeld je ook de factuurdatum en de betalingstermijn. Onduidelijkheid hierover wordt hierdoor vermeden. De betalingstermijn mag uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur zijn. Een langere betalingstermijn van bijvoorbeeld 60 dagen is toegestaan als je hierover vooraf afspraken met de klant maakt.

Een betalingsherinnering

Na het verstrijken van de betalingstermijn heb je echter nog geen geld van de klant ontvangen. Je hebt de factuur nog even gecontroleerd op factuurdatum en de betalingstermijn. Het is tijd om de eerste betalingsherinnering naar je klant te versturen. Je stelt een zakelijke e-mail of brief op, waarin je de klant vriendelijk verzoekt om het verschuldigde bedrag alsnog op korte termijn te voldoen. Het kan immers altijd gebeuren dat de klant de factuur wegens omstandigheden over het hoofd heeft gezien. In de meeste gevallen zal je klant het openstaande bedrag zo snel mogelijk betalen.

Telefonisch contact

Tegelijkertijd met het versturen van de betalingsherinnering kun je ook telefonisch contact opnemen met je klant. Het is wel belangrijk om in dit gesprek zakelijk en beleefd te blijven. Vraag bijvoorbeeld eerst of de levering van het product of de dienst naar wens is geweest. Geef de klant de ruimte en de tijd om deze vraag te beantwoorden. Misschien krijg je wel belangrijke informatie van de klant. Als je klant aangeeft tevreden te zijn, kun je hem misschien nog wijzen op een leuke actie. Maar misschien heeft je klant wel een klacht. Neem ook dan de tijd om er goed naar te luisteren en deze naar behoren af te wikkelen.

Rechtnet incassobureau in Den Bosch

Heeft je klant na telefonisch contact en na de wellicht verschillende betalingsherinneringen zijn openstaand bedrag nog niet voldaan? Dan kan je overwegen een incassobureau in te schakelen. Om te voorkomen dat je liquiditeit in gevaar komt én om de kans op betaling te verhogen, is het advies om snel in actie te komen. Rechtnet incassobureau in Den Bosch kan het hele incassotraject voor je uit handen nemen. Een groot voordeel hiervan is, dat door hun ervaring zij ervoor zorgen dat je de goede klantrelatie met je klant kunt behouden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *